de schepen

Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw zagen we in sneltempo vele schepen verdwijnen door allerhande slooppremies en moeilijke jaren in de schipperswereld. Enkele schepen werden gered door ze in te richten als museum. 

 • de sleepspits Mon Désir uit 1913
 • de gemotoriseerde spits Liomar uit 1959
 • het motorkastje Angèle uit 1923

In 1976 werd de vzw Museum Rijn- en Binnenvaart opgericht om het maritieme binnenvaart patrimonium in al zijn aspecten te kunnen bewaren.

mon désir

Mon Désir

voorbeeld van de latere evolutie van de motorspits. Het schip werd in staal gebouwd en de staalplaten werden geklonken.

 • bouwjaar 1959
 • werf Ledeberg
 • lengte 39 m
 • breedte 5 m
 • diepgang 1,90 m
 • ton 375

De voor- en achterwoning zijn nog in originele staat.

Het schip heeft de stuurhut aan de den. De schipperswoning ligt achter de stuurhut en neemt het volledige achterschip in beslag. Op het voordek bevindt zich een voorroef.
De achterwoonst is recent gerestaureerd en is door het raam te bezichtigen.
Het houten roer met lunnet is met een helmstok onder een open afdak te bedienen.

In het laadruim is de tentoostelling ingericht.

Vastgesteld varend erfgoed sinds 2017.

Liomar

Liomar

moderne motorspits, gebouwd op de scheepswerf van Pol de Roose te Ledeberg in 1959.

 • lengte 38,92 m
 • breedte 5,05 m
 • geladen diepgang 2,53 m
 • laadvermogen 375,317 ton

Voortstuwing door middel van een Bohn 1 Kahler diesel van 125 pk.

Eén ruim is gescheiden door een waterschot. Het laadruim is afgedekt met ronde aluminium luiken, de buikdenning is van hout. In het laadruim staan 3 oude dieselmotoren van Belgische makelij en
diverse in bruikleen gegeven scheepsmodelen.

De achterwoning en motorkamer zijn nog in originele staat en voor beperkt publiek toegangkelijk.

Angèle

Angèle

gebouwd op een werf te Langerbrugge in 1923.

 • lengte 28,92 m
 • breedte 4.82 m
 • gemiddelde inzinking van 0,395 m
 • laadvermogen 175,430 ton

Speciaal aan dit vaartuig is de voortstuwing. Hiervoor is op het achterdek een dieselmotor type M.W.M. 14/20 pk geplaatst welke via een cardankoppeling de schroefas aandrijft die bevestigt is aan het roer.

Dit scheepje was bestemd voor het vervoer van droge lading en voorzien van een zware houten mast.
Het laadruim is nu ingericht als cafetaria/vergaderruimte. Aan de wanden hangen vele oude foto’s.